Diskotek

Diskotek

I kjelleren på Heimtun har vi diskotek for 1.-3. klasse og 4.-7. klasse. Dette er i samarbeid med FAU, siden vi er avhengige av foreldre for å gjennomføre. 

Datoer for 4.-7. klasse våren 2024:

– 2. februar

– 1. mars

– 5. april

– 3. mai

Kl 17:30 – 19:00. 

Inngang: 20 kr. Kiosksalg.

Datoer for 1.-3. klasse er ikke satt.